Login

Publications

Titre  
 
Livres édités
González, D., & Bermúdez Sabel, H. (Eds.). (2018). Humanidades Digitales. Miradas hacia la Edad Media. Berlin: De Gruyter.
   
Chapitres de livres
Dell'Oro, F. ., Bermúdez Sabel, H., & Marongiu, P. (2020). Implemented to Be Shared: the WoPoss Annotation of Semantic Modality in a Latin Diachronic Corpus. In Sharing the Experience: Workflows for the Digital Humanities. Proceedings of the DARIAH-CH Workshop 2019 (Neuchâtel). (pp. 1-1). ONLINE: DARIAH CAMPUS.
   
Bermúdez Sabel, H. (2018). Anotación multicamada externa e o enriquecemento de edicións dixitais. In Humanidades Digitales. Miradas hacia la Edad Media. (pp. 4-17). Berlin: De Gruyter.
   
Fernández Guiadanes, A., & Bermúdez Sabel, H. (2018). Da transcrición paleográfica ás bases de datos: Problemas e solucións na lírica galego-portuguesa. In Humanidades Digitales. Miradas hacia la Edad Media. (pp. 34-48). Berlin: De Gruyter.
   
Bermúdez Sabel, H. (2016). Variación gráfica na lírica profana galego-portuguesa: T vs B,V. In Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea. (pp. 109-115). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
   
Bermúdez Sabel, H. (2015). A edición sinóptica e a súa aplicación ao estudo da variación lingüística na lírica galego-portuguesa. In Trama e urda: Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos. (pp. 99-115). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
   
Articles de périodiques
Bermúdez Sabel, H., & González-Blanco, E. (2019). Prefacio. Revista de Poética Medieval, 33, 11-23.
   
Ruiz Fabo, P., & Bermúdez Sabel, H. (2019). Navegación de corpus a través de anotaciones lingüís- ticas automáticas obtenidas por Procesamiento del Lenguaje Natural: de anecdótico a ecdótico. Revista de Humanidades Digitales, 4, 136-161.
   
Bermúdez Sabel, H. (2019). Encoding of Variant Taxonomies in TEI. Journal of the Text Encoding Initiative, 11, 1-27.
   
Bermúdez Sabel, H. (2016). Colación asistida por ordenador: estado de la cuestión y retos. Revista de Humanidades Digitales, 1, 20-34.
   
Actes de congrès
Curado Malta, M., Bermúdez Sabel, H., & González-Blanco, E. (2018, 28 April). Modelação semântica: o caso de modelação da poesia. Paper presented at XI Encontro de CTDI. Gestores de Informação para o Século XXI, S. Mamede de Infesta, Portugal.
   
Tittel, S., Bermúdez Sabel, H., & Chiarchos, C. (2018, 12 May). Using RDFa to Link Text and Dictionary Data for Medieval French. Paper presented at 6th Workshop on Linked Data in Linguistics: Towards Linguistic Data Science, Miyazaki, Japan.
   
Curado Malta, M., Bermúdez Sabel, H., Baptista, A. A., & González-Blanco, E. (2018, 10 September). Validation of a metadata application profile domain model. Paper presented at DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, Porto (Portugal).
   
Bermúdez Sabel, H., Curado Malta, M., & González-Blanco, E. (2017, 19 June). Towards Interoperability in the European Poetry Community: The Standardization of Philological Concepts. Paper presented at Language, Data, and Knowledge. LDK 2017.
   
 
Page 1 de 1
*Format bibliographique : APA5