Login
Erdgeschichten. Literatur und Geologie im langen 19. Jahrhundert
Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Schnyder, P. (Ed.). (2020). Erdgeschichten. Literatur und Geologie im langen 19. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen & Neumann.
   
Type Livre édité (Allemand)
Année 2020
Editeur commercial Königshausen & Neumann (Würzburg)
Nombre de pages 288