Login
Strafverfahren (Übersetzung)
Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Kuhn André, Strafverfahren (Übersetzung), Wörterbuch der Schweizer Sozialpolitik, Zurich / Genève, 2020, p. 521-523.
   
Type Chapitre de livre (Allemand)
Année 2020
Titre du livre Wörterbuch der Schweizer Sozialpolitik
Editeur commercial Seismo (Zurich / Genève)
Pages 521-523